89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
Technikum nr 1 Chojnice
ORGANIZACJA MATURY 2021

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
wpuszczania zdających na salę egzaminacyjną


Przychodzicie na egzamin na godz. 8:00 - rozpoczynamy wpuszczanie na salę egzamincayjną.
Na salę wchodzicie zgodnie z poniżej załączonymi listami zdających.

Listy zdających poszczególne egzaminy wywieszone będą również na drzwiach wejściowych
na salę egzaminacyjną.

Informuję, że wejście główne do szkoły będzie zamknięte, dlatego proszę kierować się bezpośrednio do wyznaczonych wejść na salę gimnastyczną. Przypominam, że zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEiN w dalszym ciągu obowiązuje zakaz gromadzenia się przed budynkiem. Oczekując na wejście na salę zachowujcie odstęp minimum 1,5 m. Każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje ręce i przemieszczając się po budynku zakrywa usta i nos.

Po zakończonym egzaminie bez zbędnej zwłoki opuszczacie budynek szkoły.

Przypominam, że na egzamin przynosicie własne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE (m. in. kalkulator, linijka, …).

Natomiast zwracam uwagę, że wszelkie urządzenia telekomunikacyjne należy zostawić w domu (w szkole nie będzie możliwości przechowania tych przedmiotów).

przedmiot

godzina

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

Wejście 1
od strony
ORLIKA

Wejście 2
od strony
CKZ i U

Wejście 3
od strony
małej sali gimnast.

wtorek, 4 maja 2021 r.

język polski

poziom podst.

8:00

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

środa, 5 maja 2021 r.

matematyka

poziom podst.

8:00

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

czwartek, 6 maja 2021 r.

język angielski

poziom podst.

8:00

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

lista zdających

pobierz

Poprawiony: piątek, 30 kwietnia 2021 20:28
 
WRĘCZANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

WRĘCZANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY
30 kwietnia 2021 r.
(piątek)


Rozdanie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. według poniższego harmonogramu:

Klasa

Wychowawca

sala

Godziny
odbioru

uczniowie
wg nr
w dzienniku

IV TEE/TEC

Wioleta Ciepluch Trojanek

6

8 00 - 8 30

1 - 13

8 35 - 9 05

14 - 25

IV TB

Ewelina Migulina

8

9 00 - 9 30

1 - 10

9 35 - 10 05

11 - 20

IV TI a

Leszek Kuczkowski

22

10 00 - 10 30

1 - 11

10 35 - 11 05

12 - 22

IV TI b

Anna Kosmalska

25

11 00 - 11 30

1 - 12

11 35 - 12 05

13 - 24

IV TM/TMT

Weronika Wieczorek

26

12 00 - 12 30

1 - 16

12 35 - 13 05

17 - 31


Szczegółowe zalecenia dot. organizacji wręczania świadectw ukończenia szkoły ð

UWAGA !!!

  1. Przypominamy, że w przypadku, gdy absolwent nie może stawić się osobiście, zobowiązany jest do przekazania upoważnienia osobie uprawnionej
    do odbioru.

  2. Przypominam również o konieczności rozliczenia się z wypożyczonych książek, z biblioteki szkolnej.

Poprawiony: środa, 28 kwietnia 2021 17:27
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 
MATURA PRÓBNA 2021 - 15-16-17 lutego 2021 r.

 

SCHEMAT ORGANIZACJI próbnej Matury 2021

Przypominam, że zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEiN w dalszym ciągu obowiązuje zakaz gromadzenia się przed budynkiem. Każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje ręce
i przemieszczając się po budynku zakrywa usta i nos.

Przychodzicie na próbny egzamin o wyznaczonej godzinie, wchodźcie do budynku i wyznaczonych sal zgodnie z zaplanowanym schematem zachowując, szczególnie na klatkach schodowych, odstęp minimum 1,5 m. Po zakończonym egzaminie bez zbędnej zwłoki opuśćcie budynek szkoły.

godzina

TM / TMT

TEE / TEC

TI A

TI B

TB

poniedziałek, 15 lutego 2021 r. - język polski poziom podst.

9:00

wejście do sal
lewą klatką schodową

wejście do sal
prawą klatką schodową

sala 19 numery 1-17

lista uczniów

sala 22 numery 1-17

lista uczniów

sala 25 numery 1-17

lista uczniów

sala 32 numery 1-17

lista uczniów

sala 34 numery 1-17

lista uczniów

9:15

wejście
do sal
prawą klatką schodową

wejście do sal
lewą klatką schodową

sala 17 numery 18-31

lista uczniów

sala 23 numery 18-25

lista uczniów

sala 26 numery 18-22

lista uczniów

sala 26 numery 18-24

lista uczniów

sala 23 numery 18-20

lista uczniów

wtorek, 16 lutego 2021 r.matematyka poziom podst.

9:00

wejście do sal
lewą klatką schodową

wejście do sal
prawą klatką schodową

sala 19 numery 1-17

lista uczniów

sala 22 numery 1-17

lista uczniów

sala 25 numery 1-17

lista uczniów

sala 32 numery 1-17

lista uczniów

sala 34 numery 1-17

lista uczniów

9:15

wejście
do sal
prawą klatką schodową

wejście do sal
lewą klatką schodową

sala 17 numery 18-31

lista uczniów

sala 23 numery 18-25

lista uczniów

sala 26 numery 18-22

lista uczniów

sala 26 numery 18-24

lista uczniów

sala 23 numery 18-20

lista uczniów

środa, 17 lutego 2021 r. - język angielski poziom podst.

9:00

wejście do sal
lewą klatką schodową

wejście do sal
prawą klatką schodową

sala 19 numery 1-17

lista uczniów

sala 22 numery 1-17

lista uczniów

sala 25 numery 1-17

lista uczniów

sala 32 numery 1-17

lista uczniów

sala 34 numery 1-17

lista uczniów

9:15

wejście
do sal
prawą klatką schodową

wejście do sal
lewą klatką schodową

sala 17 numery 18-31

lista uczniów

sala 23 numery 18-25

lista uczniów

sala 26 numery 18-22

lista uczniów

sala 26 numery 18-24

lista uczniów

sala 23 numery 18-20

lista uczniów

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2021 19:28
 
HARMONOGRAM egzaminów zawodowych - sesja styczeń - luty 2021

 

HARMONOGRAM
egzaminu zawodowego – styczeń - luty 2021 r.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego zdającym i pracownikom Szkoły, informuję, że wejście główne do Szkoły będzie zamknięte, dlatego proszę kierować się bezpośrednio do wejścia na halę gimnastyczną od strony boiska ORLIK. Przypominam, że obowiązuje zakaz gromadzenia się przed budynkiem. Proszę przychodzić na egzamin punktualnie o wyznaczonych poniżej godzinach. Wchodząc na halę gimnastyczną zachowujcie odstęp minimum 1,5 m.

Ponadto proszę o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Do budynku Szkoły mogą wejść tylko zdający w maseczkach.

2. Zdający po wejściu do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekują dłonie.

3. Po wejściu do Szkoły, zdający kierują się do wyznaczonych sal, nie tworząc skupisk na korytarzach i zachowując dystans społeczny.

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem.

5. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić:  urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali oraz  materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE, ani korzystać z nich - w tej sali. Proszę przeanalizować poniżej zamieszczone załączniki dotyczące wykazu materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin.

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików przez zdających. W takim przypadku wyznaczony członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego.

7. Po zakończonym egzaminie zdający, bez zbędnej zwłoki, opuszcza budynek Szkoły.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
kwalifikacja typu d (dokumentacja)

DUŻA
SALA GIMNASTYCZNA

MAŁA
SALA GIMNASTYCZNA

poniedziałek, 11 stycznia 2021 r.

egzamin, godz. 9:00

zdający przychodzą
na godzinę

zawód

8:30

BD.30 – technik budownictwa
EE.26 – technik elektryk

B.22 – technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej

E.24 – technik elektryk

egzamin, godz. 13:00

12:30

EE.22 – technik elektronik

CZĘŚĆ PISEMNA

DUŻA
SALA GIMNASTYCZNA

MAŁA
SALA GIMNASTYCZNA

wtorek, 12 stycznia 2021 r.

egzamin, godz. 10:00

zdający przychodzą na godzinę

zawód

9:30

BD.29 – technik budownictwa
EE.03 – technik elektronik
EE.08 – technik informatyk
MG.19 – technik mechanik

E.07 – technik elektryk

egzamin, godz. 12:00

11:30

EE.05 – technik elektryk
EE.22 – technik elektronik
MG.44 – technik mechanik
BD.30 – technik budownictwa

E.13 – technik informatyk

egzamin, godz. 14:00

13:30

EE.09 – technik informatyk
EE.21 – technik mechatronik
EE.26 – technik elektryk

 

ZAŁĄCZNIKI:

wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin

część pisemna - pobierz
część praktyczna - pobierz

materiały pomocne
w trakcie przygotowywania się
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) 
(
testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, z ubiegłych lat),
są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

Harmonogram pozostałych egzaminów praktycznych został wysłany zdającym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 05 stycznia 2021 13:29
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Poprawiony: wtorek, 22 grudnia 2020 22:24
 
KOMUNIKAT dot. przyjmowania interesantów

 

K O M U N I K A T
w sprawie zasad przyjmowania interesantów w Technikum nr 1 w Chojnicach

Z uwagi na zwiększone zagrożenie dla zdrowia publicznego wirusem SARS-Cov–2 i w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov–2 wstrzymuję w terminie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie Technikum nr 1 w Chojnicach.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu celem załatwienia sprawy należy umówić się bezpośrednio z pracownikiem sekretariatu Technikum nr 1 w Chojnicach telefonicznie: 52 397 30 72 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osobista obsługa umówionych wcześniej interesantów odbywać się będzie we wskazanym miejscu na terenie Szkoły.

Z chwilą wejścia do budynku Szkoły wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 

Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:37
 
KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ od 9 listopada 2020 r.

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

Minister Edukacji i Nauki opublikował kolejne rozporządzenie
obowiązujące od poniedziałku, 9 listopada 2020 r.

tekst jednolity rozporządzenia

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego –
do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie
w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone, 
jak dotychczas, zgodnie z planem lekcji, z wykorzystaniem metod 
kształcenia na odległość.

Uczniowie nadal będą otrzymywali od nauczycieli materiały do samodzielnej pracy
za pośrednictwem e-dziennika, szkolnej platformy Moodle natomiast lekcje on-line
będą realizowane z wykorzystaniem m. in. aplikacji Microsoft Teams i Google Meet.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie informacji przesyłanych za pośrednictwem 
komunikatora w e-dzienniku.

Bardzo proszę również o stosowanie się do obostrzeń Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie kontynuacji nauki zdalnej w Technikum nr 1
w Chojnicach zostanie przesłany wszystkim uczniom i ich rodzicom
za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause


Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:20
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 29

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.