89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
Technikum nr 1 Chojnice
HARMONOGRAM egzaminów zawodowych - sesja styczeń - luty 2021

 

HARMONOGRAM
egzaminu zawodowego – styczeń - luty 2021 r.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego zdającym i pracownikom Szkoły, informuję, że wejście główne do Szkoły będzie zamknięte, dlatego proszę kierować się bezpośrednio do wejścia na halę gimnastyczną od strony boiska ORLIK. Przypominam, że obowiązuje zakaz gromadzenia się przed budynkiem. Proszę przychodzić na egzamin punktualnie o wyznaczonych poniżej godzinach. Wchodząc na halę gimnastyczną zachowujcie odstęp minimum 1,5 m.

Ponadto proszę o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Do budynku Szkoły mogą wejść tylko zdający w maseczkach.

2. Zdający po wejściu do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekują dłonie.

3. Po wejściu do Szkoły, zdający kierują się do wyznaczonych sal, nie tworząc skupisk na korytarzach i zachowując dystans społeczny.

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem.

5. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić:  urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali oraz  materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE, ani korzystać z nich - w tej sali. Proszę przeanalizować poniżej zamieszczone załączniki dotyczące wykazu materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin.

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików przez zdających. W takim przypadku wyznaczony członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego.

7. Po zakończonym egzaminie zdający, bez zbędnej zwłoki, opuszcza budynek Szkoły.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
kwalifikacja typu d (dokumentacja)

DUŻA
SALA GIMNASTYCZNA

MAŁA
SALA GIMNASTYCZNA

poniedziałek, 11 stycznia 2021 r.

egzamin, godz. 9:00

zdający przychodzą
na godzinę

zawód

8:30

BD.30 – technik budownictwa
EE.26 – technik elektryk

B.22 – technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej

E.24 – technik elektryk

egzamin, godz. 13:00

12:30

EE.22 – technik elektronik

CZĘŚĆ PISEMNA

DUŻA
SALA GIMNASTYCZNA

MAŁA
SALA GIMNASTYCZNA

wtorek, 12 stycznia 2021 r.

egzamin, godz. 10:00

zdający przychodzą na godzinę

zawód

9:30

BD.29 – technik budownictwa
EE.03 – technik elektronik
EE.08 – technik informatyk
MG.19 – technik mechanik

E.07 – technik elektryk

egzamin, godz. 12:00

11:30

EE.05 – technik elektryk
EE.22 – technik elektronik
MG.44 – technik mechanik
BD.30 – technik budownictwa

E.13 – technik informatyk

egzamin, godz. 14:00

13:30

EE.09 – technik informatyk
EE.21 – technik mechatronik
EE.26 – technik elektryk

 

ZAŁĄCZNIKI:

wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin

część pisemna - pobierz
część praktyczna - pobierz

materiały pomocne
w trakcie przygotowywania się
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) 
(
testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, z ubiegłych lat),
są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

Harmonogram pozostałych egzaminów praktycznych został wysłany zdającym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 05 stycznia 2021 13:29
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Poprawiony: wtorek, 22 grudnia 2020 22:24
 
KOMUNIKAT dot. przyjmowania interesantów

 

K O M U N I K A T
w sprawie zasad przyjmowania interesantów w Technikum nr 1 w Chojnicach

Z uwagi na zwiększone zagrożenie dla zdrowia publicznego wirusem SARS-Cov–2 i w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov–2 wstrzymuję w terminie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie Technikum nr 1 w Chojnicach.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu celem załatwienia sprawy należy umówić się bezpośrednio z pracownikiem sekretariatu Technikum nr 1 w Chojnicach telefonicznie: 52 397 30 72 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osobista obsługa umówionych wcześniej interesantów odbywać się będzie we wskazanym miejscu na terenie Szkoły.

Z chwilą wejścia do budynku Szkoły wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 

Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:37
 
KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ od 9 listopada 2020 r.

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

Minister Edukacji i Nauki opublikował kolejne rozporządzenie
obowiązujące od poniedziałku, 9 listopada 2020 r.

tekst jednolity rozporządzenia

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego –
do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie
w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone, 
jak dotychczas, zgodnie z planem lekcji, z wykorzystaniem metod 
kształcenia na odległość.

Uczniowie nadal będą otrzymywali od nauczycieli materiały do samodzielnej pracy
za pośrednictwem e-dziennika, szkolnej platformy Moodle natomiast lekcje on-line
będą realizowane z wykorzystaniem m. in. aplikacji Microsoft Teams i Google Meet.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie informacji przesyłanych za pośrednictwem 
komunikatora w e-dzienniku.

Bardzo proszę również o stosowanie się do obostrzeń Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie kontynuacji nauki zdalnej w Technikum nr 1
w Chojnicach zostanie przesłany wszystkim uczniom i ich rodzicom
za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause


Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:20
 
KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1870), 
do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, za pośrednictwem e-dziennika,
zostały przesłane nowe regulacje – Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Technikum nr 1 w Chojnicach
w sprawie kontynuowania nauczania zdalnego.

Proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 
NAUKA ZDALNA od 19 października 2020 r.

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 19 października 2020 r.
uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na tryb kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne, w strefie czerwonej, będą prowadzone zgodnie
z planem lekcji, z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

W związku z powyższym, od poniedziałku, za pośrednictwem e-dziennika,
uczniowie będą otrzymywali od nauczycieli materiały do samodzielnej pracy w domu.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie informacji przesyłanych za pośrednictwem 
e-dziennika.

Bardzo proszę również o stosowanie się do obostrzeń Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, będą obowiązywały do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej w Technikum nr 1
w Chojnicach zostanie przesłany wszystkim uczniom i ich rodzicom 
za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 

 

 

Poprawiony: sobota, 17 października 2020 21:38
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020

 


Miło nam poinformować, że wśród 393 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym i otrzymali na rok szkolny 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów znaleźli się nasi uczniowie: Zuzanna Maciejewska oraz Mateusz Naklicki.

WIELKIE GRATULACJE DLA NASZYCH STYPENDYSTÓW

Życzymy kolejnych sukcesów


 

 

Poprawiony: piątek, 09 października 2020 12:37
 
WYTYCZNE DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 

S T R A T E G I A
Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19
w Technikum nr 1 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021

Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Technikum nr 1 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021 - tekst jednolity

pobierz

Wytyczne dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie Technikum nr 1 w Chojnicach od dnia 1 września 2020 r. - wyciąg ze Strategii

pobierz

 

Poprawiony: sobota, 05 września 2020 17:21
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 33

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.