89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Aktualności
Aktualności
Zajęcia z projektów unijnych

Zajęcia z kształtowania wyobraźni przestrzennej

-uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, obserwują bryły przestrzenne oraz ich przekroje i elementy

Celem zajęć było kształtowanie wyobraźni przestrzennej

Uczniowie mieli również możliwość obserwowania sylwetek znanych matematyków . Po zapoznaniu się ucz. wymieniali się informacjami i ciekawostkami z życiorysów matematyków.

 

Zajęcia z technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT)

Uczniowie na zajęciach poznają tajniki algorytmiki i programowania.  
Stosują podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania,
instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia,
uczą się poprawnie tworzyć strukturę programu.

 
Aktualności
Do 13 stycznia 2017 r.
trwa rekrutacja na dodatkowe zajęcia organizowane w ramach projektu
"Szkoła Przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego.

Koordynator szkolny projektu - mgr Bogumiła Hamerska
Rekrutacja uczestników do projektu
"wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim"
trwa w terminie od 27.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

Proponowane formy wsparcia dla uczniów w zawodach:

- technik mechatronik
- technik elektronik

Staże i praktyki zawodowe u pracodawców

Podstawowe uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV

Podstawowe uprawnienia spawalnicze: Spawanie metodą MAG (135) blach
i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

Uprawnienia z zakresu podstaw projektowania CAD:
AutoCAD Mechanical / SolidWORKS – dla techników mechatroników

Uprawnienia z zakresu podstaw projektowania CAD:
AutoCAD Mechanical / SolidWORKS – dla techników elektroników

Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe z zakresu obsługi
i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Kurs CISCO:
- Kurs IT Essentials PC Hardware and Software,

- Networking for Home and Small Businesses,

- Working at a Small-to-Medium Business or ISP,

- Introducing Routing and Switching in the Eterprise Designing
and Supporting Computer Networks

wraz z egzaminem międzynarodowym

Język angielski dla uczestników kursu CISCO

Wyjazdy studyjne na uczelnie wyższe

Doradztwo zawodowe
Koordynator szkolny projektu - mgr Maciej Kasprzak

 

 
 

 

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2017 14:42
 


Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.