89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Rada Rodziców
rada rodziców
DRODZY RODZICE

Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach
RADA RODZICÓW
uczniów Technikum nr 1 w Chojnicach

Ze wszystkimi sprawami dotyczącymi pracy Rady Rodziców
można zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącej Rady
Pani Katarzyny Kołuckiej

Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat pracy szkoły.
Opinię oraz wnioski, w każdej sprawie, można składać na adres e-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Działalność Rady Rodziców możliwa jest dzięki Waszemu wsparciu finansowemu.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku szkolnym zasilili
swoimi wpłatami nasz fundusz.

Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym także możemy liczyć
na wsparcie finansowe Rodziców.

Dlatego też, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem!

Pomóżmy Naszym dzieciom i Naszej Szkole.

Składki na fundusz Rady Rodziców proponowane są w wysokości 50 zł/rok.

KAŻDE DOBROWOLNE WSPARCIE FINANSOWE MA ZNACZENIE
DLA DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ RADY RODZICÓW.

Działalność Rady ma przede wszystkim na celu zapewnienie
jak najlepszych warunków naszym dzieciom.

Rada Rodziców stara się wydawać fundusze otrzymane od Państwa
rozsądnie i racjonalnie mając na uwadze dobro Naszych dzieci.

Dlatego też apelujemy do Państwa o systematyczne wpłacanie składek
na konto Rady Rodziców

WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
MOŻNA DOKONYWAĆ:
W CZASIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI
U PRZEWODNICZĄCEGO KLASOWEJ RADY RODZICÓW
LUB WYCHOWAWCY
LUB SEKRETARIACIE SZKOŁY


Rada Rodziców
przy Technikum nr 1
w Chojnicach

ul. Kościerska 11
89 - 600 Chojnice

nr rachunku bankowego,
na który można wpłacać dobrowolne składki:

93 8146 0003 0000 9784 5000 0001


PREZYDIUM RADY RODZICÓW
na rok szkolny 2022 / 2023

przewodniczący

Pani Katarzyna Kołucka

wiceprzewodniczący

Pan Marek Adamczewski

sekretarz

Pan Mateusz Gierszewski

członek prezydium

Pan Edward Węglewski

członek prezydium

Pan Mirosław Ginter

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW
na rok szkolny 2021 / 2022

przewodniczący

Pani Joanna Gliniecka

zastępca przewodniczącego

Pani Mariola Rudnik

sekretarz

Pani Żaneta Janowicz

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
przy Technikum nr 1 w Chojnicach

STATUT
Technikum nr 1 w Chojnicach

§ 19

1. Rada Rodziców Technikum nr 1 w Chojnicach jest kolegialnym organem Szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału, na każdy kolejny rok szkolny.

3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach Szkoły.

6. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.

7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły i występuje z wnioskiem do Dyrektora o jego aktualizację.

8. Rada Rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego pracy.

9. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez Dyrektora.

10. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

11. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w Szkole.

Poprawiony: środa, 26 października 2022 20:27
 


Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.