89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home NASZE PRACOWNIE
PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

 

W Szkole funkcjonują wyspecjalizowane pracownie i laboratoria kompleksowo wyposażone i pozwalające w pełni zrealizować podstawę programową dla zawodów
w których uczymy. Są to:

· pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej;
· pracownia systemów i sieci komputerowych,
· pracownia programowania strukturalnego,
· pracownia urządzeń i instalacji elektrycznych,
· pracownia maszyn elektrycznych,
· pracownia urządzeń i instalacji elektronicznych,
· pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych,
· pracownia pneumatyki i hydrauliki,
· pracownia kosztorysowania w budownictwie,
· pracownia obsługi i programowania obrabiarek CNC,
· pracownia projektowania 2D i modelowania 3D,
· pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
· pracownia systemów i urządzeń energetyki odnawialnej,
· pracownia obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
· pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracowniami.


 


TECHNIK MECHANIK

__galeria pracowni szkolnych_


Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Nasza szkoła wyposaża swoich absolwentów w takie kwalifikacje wypuszczając na rynek pracy fachowców z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

• wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,

• wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie 
z dokumentacją technologiczną,

• organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

• nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

czytaj dalej ðTECHNIK MECHATRONIK

__galeria pracowni szkolnych_


 

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina w skład której wchodzą: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Urządzeniem mechatronicznym może być zautomatyzowana śluza, współczesny samochód, ale także pralka czy biochip analityczny.

Możliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy dla mechatroników są praktycznie nieograniczone. Obejmują one wszystkie gałęzie przemysłu elektromaszynowego, np. sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn budowlanych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

czytaj dalej ðTECHNIK ELEKTRONIK

__galeria pracowni szkolnych_Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Dlatego też, elektronika to najbardziej dynamiczny, nieustannie rozwijający się, kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają człowiekowi życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga dużej rzeszy specjalistów. My takich przygotowujemy bo elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, dlatego technik elektronik nie musi martwić się o pracę.

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

• wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,

• uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,

• demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych,

• użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,

• konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.


czytaj dalej ðTECHNIK ELEKTRYK

__galeria pracowni szkolnych_Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, informatyki technicznej oraz komputerowych systemów pomiarowych.

Technik elektryk to zawód przyszłości - specjalista po części elektronik, automatyk oraz mechanik i mechatronik.

W ramach kształcenia zawodowego oferta dydaktyczna szkoły została poszerzona o pracownię odnawialnych źródeł energii dzięki czemu technik elektryk znajdzie zatrudnienie również w prężnie rozwijającej się branży OZE obejmującej swym zasięgiem wiele dziedzin gospodarki.

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych,

• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,

• wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

• eksploatowania instalacji elektrycznych;

• eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.


czytaj dalej ðTECHNIK INFORMATYK

__galeria pracowni szkolnych_Informatyka to ciągle bardzo nowoczesna oraz dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Technik informatyk to zawód szerokoprofilowy, dla administratorów, projektantów, programistów, jak i grafików komputerowych. Charakterystyczna dla technika informatyka uniwersalność sprawia, że znajdzie on zatrudnienie nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie obecna jest szeroko rozumiana informatyzacja.

Absolwent szkoły w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

• administrowania systemami operacyjnymi;

• serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

• przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

• tworzenia i administracji stronami internetowymi;

• tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

• programowania aplikacji internetowych;

• tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.


czytaj dalej ðTECHNIK PROGRAMISTA

__galeria pracowni szkolnych_Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

• aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących

• określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,

• systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu

• komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.

• aplikacji internetowych działających w środowisku www,

• aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak

• telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.


czytaj dalej ðTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

__galeria pracowni szkolnych_Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Ponadto zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Od technika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli i naprawy pojazdów samochodowych. Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od technika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.


czytaj dalej ðTECHNIK BUDOWNICTWA

Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, która pozwala młodym adeptom budownictwa znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstwach budowlanych. Możesz zatem uczestniczyć w realizacji licznych projektów budowlanych, związanych z powstawaniem domów mieszkalnych, biurowców, stadionów, szkół, magazynów czy autostrad. Ukończenie kierunku technika budownictwa zapewnia także możliwość prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,

• montowania elementów konstrukcji budowlanych,

• wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych,

• organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

• organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

• organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,

• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

• sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.


czytaj dalej ðTECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

__galeria pracowni szkolnych_Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem, w której, wg ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą.
W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

• wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,

• wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

• monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

• oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.


czytaj dalej ð


 

Informator dla Kandydatów do Szkoły

Informator 2020/2021

pobierzPoprawiony: czwartek, 14 maja 2020 16:37
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.