89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Projekty systemowe
Pomorskie - dobry kurs na edukację

 

 

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.

 

Od 1 września 2011 roku Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje ten projekt systemowy także w naszej szkole. Jest to przedsięwzięcie podejmowane w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego województwa pomorskiego i wchodzących w jego skład powiatów.

 

Głównym jego celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Działaniami umożliwiającymi osiągnięcie powyższego celu są m.in. praktyki zawodowe zgodnie z opracowanymi specjalnie na potrzeby projektu standardami praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkół, zajęcia z języków obcych i doradztwa zawodowego, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności kwalifikacji zawodowych, a także spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami.

 

Kolejnym działaniem są wyjazdy studyjne uczniów do pomorskich przedsiębiorców. Młodzi ludzie odwiedzają zakłady pracy, w których poznają zasady panujące w przedsiębiorstwach i dowiedzą się, jakich umiejętności oczekuje od absolwentów szkół zawodowych przyszły pracodawca. Dla organizacji skupiających pracodawców oraz dla samych przedsiębiorców stanowi to możliwość pozyskania pracownika, który będzie lepiej przygotowany do wykonywania zawodu.

 

Wsparciem w formie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego zostaną objęte także szkoły zawodowe. W jednej trzeciej będą to środki przekazane przez wszystkie powiaty z województwa pomorskiego, w dwóch trzecich środki projektu. Szkoły otrzymają nowoczesne wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych na poziomie, jakiego oczekują wiodący pracodawcy w regionie. Rodzaj zamawianego sprzętu odpowiada specyfice szkół oraz uwzględnia standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

- opracowanie standardów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, według których uczniowie realizują praktyki,

- prowadzenie zajęć z języków obcych zawodowych (zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klas II i III szkół zawodowych, które są prowadzone zgodnie z Wytycznymi do programów zajęć z języka obcego zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego),

- doradztwo zawodowe (warsztaty pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II szkół zawodowych, które będą prowadzone zgodnie z Programem doradztwa zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego),

- kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

- doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego,

- wizyty uczniów u pracodawców,

- targi prezentujące ofertę edukacyjną szkół zawodowych,

- konferencje branżowe skierowane do kadry zarządzającej szkołami zawodowymi oraz pracodawców funkcjonujących w danej branży,

- kampania medialna kreująca pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim,

- portal stanowiący bazę wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim.

 


Poprawiony: niedziela, 28 września 2014 22:01
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.