89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home list do absolwentów VIII klasy
List do absolwentów VIII klasy 

Drodzy Absolwenci
VIII klasy Szkoły Podstawowej!


Poszukujecie takiego kierunku kształcenia, który zapewni Wam dobry i skuteczny start w dorosłe życie? Dążycie do ciekawych i oryginalnych rozwiązań?

Technikum nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11, aby Wam pomóc w dokonaniu trudnego wyboru prezentuje katalog zawierający szeroką ofertę kierunków i zawodów, bez których nie mogłyby się rozwijać nowoczesne społeczeństwa. Odnajdą w nim coś dla siebie miłośnicy matematycznego myślenia, entuzjaści mechaniki, mechatroniki, elektroniki, energetyki, informatyki, programowania, budowy pojazdów samochodowych, budownictwa, a także odnawialnych źródeł energii.

Szkoła spełnia wysoki stopień wymagań w odniesieniu do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Fakt ten potwierdziła w 2014 oraz 2020 roku ewaluacja zewnętrzna. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka. Młodzież czuje się w szkole bezpiecznie. To tu kładzie się szczególny nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów, dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych, na wychowanie oraz aktywność społeczną i zaangażowanie środowisku lokalnym. Technikum nr 1 w Chojnicach to szkoła przyjazna i otwarta na inicjatywy uczniów. Programy innowacyjne i europejskie projekty są od 2015 roku codziennością naszej szkoły.

W naszej szkole pracujemy wykorzystując najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, w znakomicie wyposażonych klasopracowniach i specjalistycznych laboratoriach. Realizujemy innowacje programowe, posiadamy własny system oceniania i modelowy system współzawodnictwa uczniów. Praktyki zawodowe organizujemy w zakładach pracy, z którymi zawarliśmy porozumienia i umowy o patronat nad realizacją kształcenia w zawodzie.

Tutaj będziecie się nie tylko uczyć i stosować wiedzę teoretyczną w praktyce, ale także rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać dodatkowe umiejętności i przede wszystkim dodatkowe uprawnienia zawodowe poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Czekają na Was koła zainteresowań: radiotelegraficzne, teatralne, zespół muzyczny oraz Szkolne Koło Sportowe proponujące zajęcia w prawie każdej dyscyplinie sportu.

Czekamy na uczniów zdolnych i ambitnych, tych, którzy chcą inwestować w swoją przyszłą karierę zawodową czy naukową. Na każdego, kto marzy, by nauka w szkole nie była nudna, tylko teoretyczna, a przede wszystkim powiązana z praktyką.

U nas uwierzysz w swoje możliwości i przede wszystkim uwierzysz w siebie!

W roku szkolnym 2024/2025 oferujemy Wam kształcenie w klasach technikum, w zawodach:

· technik mechatronik

· technik elektryk

· technik elektronik

· technik informatyk

· technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

· technik spawalnictwa

Dajemy naszym uczniom możliwość zdobywania wiedzy w:

 • Wyspecjalizowanych laboratoriach komputerowych i mikroprocesorowych.
 • Specjalistycznych pracowniach: 
  - mechanicznych,
  - mechatronicznych, 
  - elektrycznych,
  - elektronicznych,
  - modelowania i projektowania 2D i 3D,
  - sieci komputerowych,
  - projektowania aplikacji i programowania komputerów,
  - programowania sterowników PLC,
  - odnawialnych źródeł energii.
 • Nowoczesnej pracowni maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych 
  oraz wysokich napięć.
 • Nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Nowoczesnej pracowni diagnostyki samochodowej.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, wykształciliśmy wspaniałych absolwentów. Atutem naszej szkoły są sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów m. in. w: szkolnym kole teatralnym, zespole wokalno-instrumentalnym, w licznych kołach i zajęciach przedmiotowych i sportowych.

Jesteśmy największą i najlepiej wyposażoną szkołą techniczną w powiecie chojnickim. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych opublikowanym przez portal perspektywy.pl na rok 2023, najwyżej spośród szkół powiatu chojnickiego kształcących w zawodach, sklasyfikowano Technikum nr 1 w Chojnicach.

Do takiego wyniku przyczyniły się wysokie wyniki maturalne, z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych.

TYLKO W NASZEJ SZKOLE, w trakcie nauki będziesz miał/a możliwość uzyskania dodatkowych, poszukiwanych na rynku pracy, uprawnień zawodowych, takich jak:

 • uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV,
 • kurs spawalniczy - spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi,
 • kursy obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • kursy AutoCAD - projektowanie 2D i 3D,
 • kursy CISCO - przy szkole działa Lokalna Akademia CISCO.

Nasza szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem, opieką pedagoga, pielęgniarki szkolnej, z czytelnią i bogato wyposażoną multimedialną biblioteką szkolną. Współpracujemy z licznymi pracodawcami, instytucjami, biurami, uczelniami.

Nasi uczniowie wielokrotnie w ciągu roku szkolnego uczestniczą w licznych przedstawieniach, koncertach, spotkaniach z ciekawymi osobami, lekcjach historycznych oraz w uroczystościach szkolnych. Prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie.

To tylko niewielki fragment naszej działalności. Zapraszamy Cię do naszej szkoły, w której spotkasz się z akceptacją i życzliwością.

Tu spotkasz nowych przyjaciół wśród kolegów.

Życzymy Wam znakomitych wyników na egzaminach zewnętrznych
i końcowym świadectwie.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Technikum nr 1 w Chojnicach


 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.