89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Historia szkoły
Historia szkoły

• Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania od 1 września 1962 r. powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Samodzielne istnienie szkoły datuje się
od 1 stycznia 1963 r. pod dyrekcją Jana Kuleszy.

• Dalszy rozwój szkoły wymagał rozbudowy własnej bazy. Dyrekcja szkoły i kierownictwo warsztatów przystąpiło do budowy warsztatów szkolnych przy ul. Kościerskiej.
Budowę rozpoczęto jesienią 1968 r. Budynek warsztatów szkolnych oddano do użytku
1 września 1970 r.

• W związku z dalszym rozwojem szkoły środowisko pedagogiczne czyniło starania o budowę właściwego gmachu szkoły. Budowa obiektu szkolnego rozpoczęła się w czynie społecznym
w marcu 1972 r.


• Od 1 grudnia 1973 r. dyrektorem szkoły został mgr Feliks Zamorski. Szkoła liczyła wówczas
17 oddziałów.
• Od 1 września 1977 r. dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli zawodu i uczniów szkoły oddano do użytku obecny gmach szkoły.
• Od 1 września 1978 r. datuje się powołanie Zespołu Szkół Zawodowych.

• W roku szkolnym 1979/80 rozpoczęto dalszą rozbudowę warsztatów szkolnych.
W decydującej mierze była to zasługa ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych
mgr Zbigniewa Muchowskiego. Wybudowano nowe pomieszczenia: hale obróbki mechanicznej, spawalnię, warsztat elektromechaniczny i magazyny.

• Od 1 września 1990 r. dyrektorem szkoły został mgr Zbigniew Muchowski. Nastąpił dalszy intensywny rozwój szkoły. Rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły, co pozwoliło na uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Powołano decyzją Kuratorium Oświaty nowy typ Szkoły: Technikum Elektryczno-Elektroniczne o specjalnościach:
elektronika ogólna i elektromechanika ogólna.

• W roku szkolnym 1992/93 uruchomiono kształcenie w 3-letnim Technikum Mechanicznym
po Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności: obróbka skrawaniem.

• W roku szkolnym 1993/94 rozpoczęto kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej
o specjalnościach: monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej.

• Od 1 września 1994 r. dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 został mgr inż. Arseniusz Finster.

• W latach 1995-97 powstały pracownie i laboratoria: informatyki, maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych, pracownię techniczą, elektryczną i elektroniczną.

• Od 1996 roku szkoła zaczęła realizować programy innowacyjne i wdrożeniowe oraz, dzięki wysiłkowi społeczności szkolnej, stała się jedną z najnowocześniejszych szkół w woj. bydgoskim.

• W 1997 roku uruchomiono w warsztatach szkolnych obrabiarkę sterowaną numerycznie,
a w szkole pracownie CAD-CAM i CNC.

• Od 1 października 1997 r. budynki dydaktyczne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 są zapleczem
dla Politechniki Koszalińskiej. Szkoła i Uczelnia zawiązały ścisłą i wzajemnie korzystną współpracę.

• Od grudnia 1998 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. mgr Jan Semrau.
Dzięki wsparciu Rodziców i zaangażowaniu nauczycieli powstała pracownia mikroprocesorowa, pracownie informatyczne zaś włączone zostały do sieci internetowej. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i sportowych.

• W 1999 r. rozpoczął działalność Uczniowski klub Sportowy "Meswin" przy ZSZ nr 1.

• Od 1.09.1999 r. realizowany jest eksperyment pedagogiczny w zakresie edukacji obronnej, polegający na wprowadzeniu jednej klasy technikum elektryczno-elektronicznego
o profilu wojskowym.

2.09.2002 r. Zespół Szkół Zawodowych zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". W tym dniu szkoła otrzymała sztandar.

• Od 2.09.2002 r. rozpoczęliśmy kształcenie w technikach 4-ro letnich i liceach profilowanych
o kierunkach zarządzania informacją i mechatronicznym.

• Od 1.09.2003 r. rozpoczęliśmy kształcenie w liceum ogólnokształcącym z wiodącym przedmiotem: przysposobienie obronne.

Od 1.09.2004 r. rozpoczęliśmy kształcenie w technikum informatycznym.

• We wrześniu 2007 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą planuje się oddać
do użytku młodzieży w 2008 roku.

• Od roku szkolnego 2008/2009 relizujemy nabór szkolny do kolejnej klasy liceum ogólnokształcącego z programem autorskim: wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

8.11.2008 oddano do użytku pierwszy w powiecie chojnickim kompleks boisk "Orlik 2012" położny właśnie przy naszej szkole. Przy okazji otwarcia „Orlika” do użytku oddano również salę gimnastyczną. 

 

Poprawiony: niedziela, 15 listopada 2009 09:15
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.