89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Rekrutacja
Szkoła Policealna - Rekrutacja

PLANOWANA oferta na rok szkolny 2024 / 2025
w szkołach dla dorosłych

SZKOŁA POLICEALNA

ZAWÓD

symbol cyfrowy zawodu

kwalifikacja

technik 
administracji

334306

EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik 
bezpieczeństwa
i higieny pracy

325509

BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy

technik
ochrony fizycznej
osób i mienia

541315

BPO.02 - Ochrona osób i mienia

 

INFORMATOR dla kandydatów do szkół dla dorosłych

pobierz

 

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Policealnej

pobierz

 

W ramach rekrutacji w Sekretariacie Szkoły, należy złożyć:

  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły,
  • dla kandydatów do Szkoły Policealnej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie,
  • 2 fotografie,
  • dowód osobisty do wglądu.

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2024 12:51
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.