89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Pedagog
Witam na stronie internetowej pedagoga

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2023/2024

pedagog szkolny- mgr Katarzyna Niemczyk

 

I piętro poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
pokój 16 7.50-14.50 7.50-14.50

7.15-8.00

8.00-15.00

7.50-14.50 9.00-13.00
  • Drogi uczniu,przyjdź  z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny; nie potrafisz porozumieć się z  kolegami w klasie
  • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać
  • chciałbyś z kimś porozmawiać
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
  • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Możesz także do mnie napisać za pośrednictwem e dziennika.


 


  • ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

  • Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły ,jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli.

  • Rodzice uczniów proszeni są o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu spotkania z pedagogiem lub za pośrednictwem wychowawcy zasygnalizowanie potrzeby spotkania.

 


 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

- Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

- Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

- Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

- Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Załączniki:
bezpieczne ferie zimowe.doc[Bezpieczne ferie zimowe 2014]47 Kb
Bezpieczne wakacje[Bezpieczne wakacje 2016]68 Kb
Poprawiony: czwartek, 07 września 2023 09:17
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.