89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home REKRUTACJA
REKRUTACJA 2023 / 2024

 

Drodzy tegoroczni absolwenci VIII klasy Szkoły Podstawowej!

DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 21 – 22 kwietnia 2023 r. w naszej Szkole odbyły się Dni Otwarte. Serdecznie dziękujemy tegorocznym absolwentom VIII klasy i ich Rodzicom za liczny i aktywny udział w Dniach Otwartych. Spotkania z Wami były dla nas prawdziwą przyjemnością! Mamy nadzieję, że uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych w pomieszczeniach szkolnych, pomogło Wam podjąć decyzję nt. wyboru szkoły. Wszystkim, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w tych spotkaniach, polecamy wirtualny spacer po naszej Szkole.

Serdecznie dziękuję wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Wasze pomysły i aktywność służą rozwojowi naszej Szkoły.

Dziękujemy również Dyrektorom szkół podstawowych, Pedagogom, Doradcom zawodowym i Wychowawcom za rozpropagowanie naszej akcji rekrutacyjnej wśród ósmoklasistów.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia na egzaminach
i raz jeszcze Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

Dziękujemy za zainteresowanie naszą Szkołą
i Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną 
na rok szkolny 2023 / 2024.


Kolejnym zawodem,
który proponujemy kandydatom do naszej Szkoły jest:

technik spawalnictwa

 

MATERIAŁ PROMOCYJNY przygotowany przez uczniów Technikum nr 1

obejrzyj ð

 

Logowanie do systemu rekrutacji i generowanie wniosków rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 20 czerwca 2023 r.

Wydrukowane i podpisane podanie należy dostarczyć do szkoły "pierwszego wyboru" w terminie do 20 czerwca 2023 r., do godz. 15:00.

Do podania do szkoły należy dołączyć:

W terminie do 12 lipca 2023 r.:

  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
  • poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
  • zaświadczenia o aktywności na rzecz innych ludzi,
  • zaświadczenia potwierdzające szczególną sytuację kandydata,

W terminie do 26 lipca 2023 r. osoby zakwalifikowane do przyjęcia dostarczają
(lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana w systemie rekrutacji 19 lipca 2023 r.):

  • oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
  • kopię aktu urodzenia (w celu weryfikacji danych kandydata wprowadzonych do systemu).
  • potwierdzenie woli przyjęcia następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kopie dokumentów poświadcza Dyrektor macierzystej szkoły podstawowej kandydata.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisują: kandydat oraz rodzice.

 

(Wyciąg z regulaminu rekrutacji)

 

Poprawiony: środa, 31 maja 2023 20:36
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.