89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejgaleria pracowni szkolnychOdnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

 

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:

szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;

zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;

uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  • Przygotowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  • Wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

· nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej;

· monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej;

· doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

· pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;

· w administracji publicznej;

· pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej;

· pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju;

· wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

 

Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

· podstawa programowa dla zawodu

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:35
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.