89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik mechatronik


galeria pracowni szkolnychXXI wiek to czas Przemysłu 4.0, oznaczających integrację inteligentnych maszyn i systemów z człowiekiem. To czas, w którym wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, które mają na celu zastąpienie człowieka w wykonywaniu powtarzalnych czynności na rzecz sterowania programowalnymi maszynami przez to zwiększenie wydajności wytwarzania.


Przemysł 4.0 odnosi się do technologii, dotyczy także nowych metod pracy i roli ludzi w procesach przemysłowych. Nieodzownym elementem w tym procesie jest edukacja zawodowa, która powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Wiek XXI to także automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych. Technik mechatronik jest zawodem, który wpisuje się w rozwój Przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.

Na rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrą techniczną na poziomie szkoły średniej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Przemysłu 4.0. Według statystyk publikowanych przez wojewódzkie urzędy pracy oraz powiatowe urzędy pracy, a także przez Barometr Zawodów technik mechatronik jest zawodem istotnym zapotrzebowaniu w województwie pomorskim. Oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół w tym zawodzie zostaną wchłonięci przez rynek pracy. Są rejony, w których zapotrzebowanie przewyższa liczbę absolwentów.

Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do obszaru kształcenia elektroniczno - mechatronicznego. Istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika i elektrotechnika. Wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka, nabywają oni wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.

 

Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:

montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC,

automatyzacja i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,

diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych sposobów pomiarowych i technik komputerowych.

 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej. Przygotowani są do wykonywania montażu, uruchamiania i konserwacji, a także eksploatacji i programowania maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami. Zwraca się szczególnie uwagę na wykorzystanie mechatroniki w przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce.

Nie mniej ważne jest wykorzystanie systemów mechatronicznych w produkcji i w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze medycznej. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie mechatroniki w robotyce, oraz programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.

 

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

• w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.),
w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru,

• w małych firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań
od produkcji do utrzymania ruchu,

• w serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczące naprawy w zakładach pracy,

• prowadząc własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw
i konserwacji urządzeń powszechnego użytku.

 

Ponadto technik mechatronik może uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z oferty szkoleniowej firm lub z kursów zawodowych. Często firmy zatrudniające techników mechatroników organizują w ramach wewnętrznego doskonalenia pracowników kursy specjalistyczne nadające uprawnienia i kwalifikacje w zakresie obsługi, serwisu, programowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

- ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych

- ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych

 

Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, automatyków, elektryków, mechaników i elektroników.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik mechatronik;

· podstawa programowa dla zawodu technik mechatronik.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:34
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.