89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik mechanik

 

 galeria pracowni szkolnychPowszechnie zawód technik mechanik jest błędnie kojarzony jedynie z naprawą samochodów czyli
z technikiem samochodowym. Nic bardziej mylnego. Technik mechanik zajmuje się budową, obsługą i naprawą wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń mechanicznych.


W zależności od wyboru pierwszej kwalifikacji możesz zostać specjalistą od: montażu i obsługi maszyn, użytkowania obrabiarek skrawających lub naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych.

Proponujemy naukę w pierwszej kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz drugiej MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kwalifikacją pierwsza w obecnym czasie jest szczególnie atrakcyjną, zważywszy na bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control). Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją gdyż programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

W trakcie nauki poznasz tradycyjne i nowoczesne techniki obróbki metalu. Nauczysz się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC), a także posługiwać się komputerowymi programami CAD/CAM czyli projektowaniem części maszyn i programowaniem obrabiarek w celu ich wykonania. W trakcie zajęć pozalekcyjnych będziesz mógł uzyskać dodatkowe uprawnienia np.: spawacza, SEP, certyfikat AutoCAD 2D i 3D.

Umiejętności praktyczne nabędziesz pracowniach szkolnych wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz na warsztatach wyposażonych w obrabiarki konwencjonalne i obrabiarki CNC – nowoczesne centra obróbkowe tokarskie i frezarskie.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

- MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

i urządzeń

 

Technicy mechanicy kształceni według takiego programu będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

· wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;

· wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

· organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

· nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Podstawowe czynności zawodowe, do wykonywania których zostaną przygotowani technicy mechanicy kształceni według takiego programu nauczania, to:

· projektowanie zgodnie z dokumentacją oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu produkcji maszyn i urządzeń,

· przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych wyrobów i usług,

· badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,

· organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych i konserwacyjnych,

· sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,

· kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,

· projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,

· projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,

· sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania części maszyn i urządzeń,

· prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,

· organizowanie zaopatrzenia i zbytu,

· organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów,

· dozorowanie pracy obrabiarek oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego.

 

Po ukończeniu szkoły zdobędziesz kwalifikacje w dwóch zawodach:

1. Operator obrabiarek skrawających;

2. Technik mechanik.

 

Szybki rozwój technik wytwarzania gwarantuje łatwość zdobycia ciekawej i satysfakcjonującej pracy za równo w kraju jak i zagranicą.

Będziesz mógł podjąć pracę w nowoczesnych zakładach obróbki metalu, warsztatach naprawczych jako operator obrabiarek z umiejętnością ich programowania (CNC) lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dalszą naukę możesz kontynuować na wyższych uczelniach politechnicznych w zakresie budowy maszyn, mechatroniki lub innych. Będziesz mógł stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych odbywających się w CKZ i U w Chojnicach.

Ze względu na bardzo dobre przygotowanie do zawodu i wysokie wyniki z egzaminów zawodowych nasi absolwenci są poszukiwani przez lokalnych pracodawców.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik mechanik;

· podstawa programowa dla zawodu technik mechanik.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:31
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.