89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik elektryk

 

 galeria pracowni szkolnychW obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka gwarantują prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.

Ten zawód uznawany jest za deficytowy, a to znaczy, że masz pewną pracę i dobre zarobki. Wciąż rośnie liczba zastosowań prądu elektrycznego w różnych dziedzinach gospodarki. Rośnie liczba urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wprowadzanie nowych technologii pozyskiwania energii elektrycznej (panele słoneczne czy turbiny wiatrowe) oraz technologiczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zwiększa jeszcze zapotrzebowanie na elektryków. Każda, nawet najbardziej niezawodna maszyna elektryczna i instalacja elektryczna wymaga zainstalowania, konserwacji, remontów a później wymiany. Jako elektryk będziesz mógł świadczyć swoje usługi gospodarstwom domowym, instytucjom, firmom usługowym i produkcyjnym. Zarobki elektryka zależą od kilku rzeczy: poziomu uprawnień i odpowiedzialności, doświadczenia w samodzielnej pracy. Elektryk może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach (jako samodzielny specjalista, członek zespołu) może planować, projektować, wykonywać lub badać, naprawiać instalacje lub urządzenia elektryczne. Technik elektryk pracuje w biurze, w terenie, w małym lub dużym zakładzie, w fabryce, hurtowni, sklepie. Będziesz mógł się specjalizować w różnych obszarach elektrotechniki (instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, rozdzielnie, maszyny elektryczne, urządzenia elektr. gospodarstwa domowego, urządzenia energetyczne, urządzenia chłodnicze, sieci energetyczne) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport). Masz wiele możliwości rozwoju zawodowego poprzez kursy dające różne uprawnienia dozorowe i energetyczne (np. uprawnienia SEP).

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk lub elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik elektryk nasza szkoła zapewnia takie specjalistyczne pracownie.

Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu elektryków oraz współpracuje z wieloma firmami branży elektryczno-energetycznej. Przyszły elektryk powinien lubić majsterkować, mieć zdolności manualne przydatne do wykonywania czynności związanych z elektryką, mieć zdolności do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki i fizyki. Ciekawość, umiejętność uczenia się oraz dobra pamięć z pewnością ułatwią życie.

 

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

- ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych

- ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Absolwent technikum z tytułem technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

· wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

· lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

· oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

· montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

· dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik elektryk;

· podstawa programowa dla zawodu technik elektryk.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:35
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.