89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik informatykgaleria pracowni szkolnychInformatyka
łączy wiedzę z różnych obszarów technologii informacyjnej. Pozwala dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy i na nim zaistnieć. Informatyków potrzebują firmy posiadające własną bazę komputerową: banki, urzędy, firmy z branży medialnej i telekomunikacyjnej, szkoły i uczelnie oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

 

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Ponadto, zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością - można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana technologia IT. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne
do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

•  składania i konfiguracji systemów komputerowych,

•  projektowania i instalowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi,

•  projektowania bazy danych i zarządzania nią,

•  tworzenia aplikacji internetowych i zabezpieczeń systemów komputerowych,

•  tworzenia stron internetowych oraz administrowania nimi.

 

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

•  uczestniczy w różnych formach szkoleń,

•  ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,

•  korzysta z nowoczesnych szkolnych pracowni specjalistycznych,

•  ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk zawodowych,

•  uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników firm współpracujących ze szkołą,

•  odkrywa i rozwija swoje zdolności techniczne i sportowe i w ramach zajęć prowadzonych w szkole.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych

 

Zadania zawodowe:

w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

· przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

· administrowanie systemami operacyjnymi;

· serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej;

· przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

· tworzenie i administracja stronami internetowymi;

· tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych;

· programowanie aplikacji internetowych;

· tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik informatyk;

· podstawa programowa dla zawodu technik informatyk.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:35
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.