89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik elektronik


galeria pracowni szkolnych

 
Elektronika
to dziedzina techniki obejmująca analizę działania obwodów elektronicznych, urządzeń oraz wykonywanie, konserwację i eksploatację instalacji, m.in. kontroli dostępu, telewizyjnych (satelitarnych, naziemnych i kablowych), dozorowych, alarmowych i komputerowych.

Jedna z definicji elektroniki jako nauki mówi, iż jest to dziedzina wiedzy, zajmującej się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji, przy czym informacja ta jest zapisana w postaci impulsów i pól elektromagnetycznych.

Najpopularniejsze urządzenia elektroniczne to radia, zegarki czy komputery,
ale elektronicznie sterowane są także niektóre pojazdy czy systemy inteligentnych budynków. Bez osiągnięć matematyki, informatyki czy nowoczesnych technologii elektronika nie istniałaby. Wystarczy wspomnieć lasery, światłowody czy choćby pospolity czujnik ruchu. Tak więc elektroniką spotykamy się na co dzień, a praca technika elektronika jest tak doceniana. Polega na montażu, instalacji oraz naprawie urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w nowoczesnej automatyce zarówno przemysłowej, jak i codziennego użytku.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… po prostu, wszędzie :) Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.

Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor
czy kontroler jakości.

Technik elektronik natomiast to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów, zjawisk i praw rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania
i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów - układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik elektronik nasza szkoła zapewnia takie specjalistyczne pracownie.

Przyszłego elektronika powinno cechować logiczne myślenie, pracowitość, ciekawość
w odkrywaniu nowej wiedzy, fascynacja nowymi technologiami, systematyczność
i punktualność.

Absolwenci naszego technikum posiadają te wszystkie cech i ponadto wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością
do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.

Po ukończeniu kierunku można kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich firmach związanych z branżą elektroniczną lub zakładać własną działalność gospodarczą i samodzielnie wykonywać systemy instalacyjne.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne
do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

· projektowania, budowania, konserwacji i eksploatacji instalacji:

- systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmy) oraz systemów kontroli dostępu,

- telewizji dozorowej,

- inteligentnego budynku KNX,

- sieci komputerowych,

-  telewizji naziemnej i satelitarnej oraz kablowej,

-  domofonowej.

· lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,

· projektowania i realizacji systemów audiowizualnych.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

· pracuje na nowoczesnym sprzęcie

· uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,

· ma możliwość odbycia praktyki zawodowej,

· odkrywa i rozwija swoje zdolności techniczne i sportowe i w ramach zajęć prowadzonych w Szkole.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

- ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych

- ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Zadania zawodowe:

w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

· montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych;

· wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych;

· uruchamianie układów i instalacji elektronicznych;

· demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

· lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;

· stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.

w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

· użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;

· konserwowanie i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych;

· opisywać technologie i systemy transmisji światłowodowej;

· dobierać urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

· programować urządzenia elektroniczne;

· wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik elektronik;

· podstawa programowa dla zawodu technik elektronik.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:33
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.