89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego


HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -
- wychowawczych

1 września 2022 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 ÷31 grudnia 2022 r.

3

Koniec pierwszego semestru

16 grudnia 2022 r.

4

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- część pisemna

10 stycznia 2023 r.

5

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część praktyczna, jeżeli rezultatem
jest dokumentacja

9 stycznia 2023 r.

- w pozostałych kwalifikacjach

od 11 stycznia
do 21 stycznia 2023 r.

6

Ferie zimowe

16 ÷ 29 stycznia 2023 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

6 ÷ 11 kwietnia 2023 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

9

Egzamin maturalny część pisemna

- 4 maja - j. polski PP

- 5 maja – j. angielski PP

- 8 maja - matematyka PP

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- część pisemna

2 czerwca 2023 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część praktyczna, jeżeli rezultatem
jest dokumentacja

1 czerwca 2023 r.

- w pozostałych kwalifikacjach

od 5 czerwca
do 18 czerwca 2023 r.

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

13

Ferie letnie

24 czerwca -
31 sierpnia 2023 r.

14

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(§ 5 ust. 1 , 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093))

2 września 2022 r.
31 października 2022 r.
10 stycznia 2023 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
9 maj 2023 r.
2 czerwca 2023 r.
9 czerwca 2023 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – układ graficzny

pobierz

Poprawiony: niedziela, 11 września 2022 14:40
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.