89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Rekrutacja
Branżowa Szkoła II stopnia - Rekrutacja

 

PLANOWANA oferta na rok szkolny 2022 / 2023
w szkołach dla dorosłych

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia

ZAWÓD

symbol cyfrowy zawodu

kwalifikacja

podbudowa

technik budownictwa

311204

BOD.14

- Organizacja
i kontrola
robót budowlanych 
oraz sporządzanie kosztorysów

BUD.01 - betoniarz - zbrojarz

BUD.08 - monter konstrukcji budowlanych

BUD.12 - murarz - tynkarz

technik mechanik

311504

MEC.09

- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MEC.03 - mechanik-monter maszyn i urządzeń

MEC.05 - operator obrabiarek skrawających

MEC.08 - ślusarz

technik

pojazdów samochodowych

311513

MOT.06

- Organizacja
i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów samochodowych

MOT.02 - elektromechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 - mechanik pojazdów samochodowych

 

INFORMATOR dla kandydatów do szkół dla dorosłych

pobierz

 

WNIOSEK o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

pobierz

 


Ustala się następujący harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

Branżowa Szkoła II stopnia w Chojnicach na rok szkolny 2022/2023:

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych szkół
dla dorosłych i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty
i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 25 lipca 2022 r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem

do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.

- do godz. 14:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 sierpnia 2022 r.
- do godz. 14:00

W ramach rekrutacji w Sekretariacie Szkoły, należy złożyć:

  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły,
  • dla kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie,
  • 2 fotografie,
  • dowód osobisty do wglądu.

Poprawiony: poniedziałek, 27 czerwca 2022 10:46
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.