89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Pedagog
Witam na stronie internetowej pedagoga

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2022/2023

pedagog szkolny- mgr Katarzyna Niemczyk

 

I piętro poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
pokój 16 8.00-15.00 8.00-15.00

7.50-8.50 konsultacje

8.50-14.50

8.00-14.00 9.00-13.00

 • Drogi uczniu,p
  rzyjdź  z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny; nie potrafisz porozumieć się z  kolegami w klasie
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Możesz także do mnie napisać za pośrednictwem e dziennika.

Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy wskazać Ci kierunek poszukiwań?

 

 

 
 


 • ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

 • Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły ,jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli.

 • Rodzice uczniów proszeni są o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu spotkania z pedagogiem lub za pośrednictwem wychowawcy zasygnalizowanie potrzeby spotkania.(052)3973072

 


 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

- Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

- Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

- Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

- Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Załączniki:
bezpieczne ferie zimowe.doc[Bezpieczne ferie zimowe 2014]47 Kb
Bezpieczne wakacje[Bezpieczne wakacje 2016]68 Kb
Poprawiony: wtorek, 06 września 2022 13:30
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.