89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności Technikum nr 1 w Chojnicach

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach


Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Technikum nr 1
w Chojnicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

• Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane
w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

• Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

• Brak audiodeskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

• Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły

• E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Telefon: 52 397 30 72


Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego

Adres: ul. 31 Stycznia 56 , 89-600 Chojnice

• E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 52 39 66 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, ul. Kościerska 11-11A, 89-600 Chojnice

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne, od strony ul. Kościerskiej, oraz od strony sekretariatu szkoły nie są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do tych wejść prowadzą schody. Jedynie wejście na halę sportową, od strony boiska ORLIK, posiada wejście z powierzchni chodnika.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, przywołujący pracownika. Po prawej stronie znajduje się portiernia, w której można złożyć dokumenty poza godzinami pracy sekretariatu Szkoły. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem Szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika obsługi. Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze budynku. Brakuje w nim obniżonych lad. Brakuje również pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na dwóch parkingach nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 września 2021 18:00
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.