89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Aktualności Lekcja z policją
Lekcja z policją

 

W dniach 18,19 listopada w Technikum nr 1 w Chojnicach pani porucznik Anna Kruk z Aresztu Śledczego oraz pan asp. sztab. Dariusz Piekarski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach  przeprowadzili lekcje w klasach  drugich  technikum na temat  konsekwencji  prawnych wobec nieletnich, związanych z naruszeniem przepisów prawa w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych, tzw. dopalaczy.
Policjant omówił takie zagadnienia jak czyn karalny, demoralizacja, podał przy tym różne przykłady. Zwrócił uwagę na to, jakie środki może zastosować Sąd, jakie Policja. Mówił o skutkach prawnych w przypadku prowadzenia samochodu przez osobę nieletnią będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dopalaczy. Ponadto dokładnie omówił kwestię cyberprzemocy, zwrócił szczególną uwagę  na to, czego nie można umieszczać  w Internecie.
Pani Anna Kruk opowiedziała uczniom na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, jaką mają rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu, kto ma jaką funkcję w więzieniu.
Ponadto  przedstawiła prezentację pt; "Nie warto ryzykować by trafić do więzienia", odtworzyła film przedstawiający młodych ludzi, którzy złamali prawo i trafili do więzienia. Omówione zostały obowiązki skazanego oraz warunki bytowe jakie stwarza się osobom pozbawionym wolności. Prowadząca  podała przykłady za jakie wbrew pozorom "błahe" przewinienia młodzi ludzie otrzymują wyroki skutkujące pozbawieniem wolności.
Prelekcje  na temat konsekwencji nieprzestrzegania prawa wśród młodzieży spotkała się z dużym zainteresowaniem. Młodzież chętnie zadawała pytania. Lekcje  te miały stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2019 17:16
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.