89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Informacja dla rodziców
Informacje dla rodziców

 


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH
na rok szkolny 2022 / 2023


Po zapoznaniu się z ofertami firm ubezpieczeniowych, które nadesłały swoje oferty
do sekretariatu szkoły (siedem ofert), Rada Rodziców na zebraniu w dniu
7 września 2022 r. podjęła uchwałę (Uchwała RR nr 2-2022) o wyborze
Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali TU S. A.
jako firmy ubezpieczającej grupowo uczniów Technikum nr 1 w Chojnicach.

W formule grupowej w drodze negocjacji warunków został wybrany wariant II
za stawkę 41 zł – płatne w szkole u wychowawców do 20 września
(ochrona ubezpieczeniowa na pełen rok szkolny od 1.09.2022 r. do 31.08. 2023 r.)

 

Co zawiera w sobie ten wariant?

· Suma ubezpieczenia z tytułu uszczerbku – 15 tys. zł (150 zł /1% - 400 przypadków,
za które TU płaci)

· Za każdy dzień pobytu z tytułu NNW – 30 zł (nie musi być doba – ale dwie różne daty płatne do 180dni)

· Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1500 zł
(temblaki, stabilizatory, wózki, itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki
z danymi dziecka)

· Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych - do 1500 zł (podstawa skierowanie lekarza + rachunki za badania, zabiegi, operacje, rehabilitację z danymi dziecka)

· Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł (10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)

· Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. choroby (wymagane min. 5 dni w szpitalu) płatność ryczałtowa do 2 razy w roku po 200 zł

· Pobyt w szpitalu z tyt. diagnozy Covid-19 (2 dni w szpitalu) 200 zł

· Pobyt w szpitalu OIOM (48h) 200 zł

· Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 24 tys. zł

· Śmierć z tyt. NNW – 15 tys. zł

· Śmierć rodzica z tyt. NNW - 2 tys. zł

· Klauzula kleszczowa - szybka diagnostyka boreliozy (po 500 zł na wizytę u lekarza
w celu wdrożenia diagnostyki po ukąszeniu przez kleszcza, 500 zł na koszty testów/badań w tym kierunku, 500 zł za rachunki na antybiotyki - mogą być paragony

· Zwrot kosztów wycieczki szkolnej do 500 zł (kiedy organizatorem była szkoła
i w wyniku wypadku lub konieczności ambulatorium nie uczestniczyło.

· Zwrot kosztów opłaty psychologa do 600 zł (w sytuacjach: śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa , próba samobójcza ubezpieczonego, nękanie w środowisku rówieśniczym , poważne zachorowanie ubezpieczonego)

· Wyczynowe uprawienie sportu łącznie z przynależnością do klubów sportowych
w zakresie bez zwyżki w składce! Ochrona 24h/dobęUWAGA!!!
Zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej zobowiązuje Rodzica
do zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia oraz klauzulą informacyjną (RODO).

· Warunki ubezpieczenia:
https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

· klauzula informacyjna:
https://bezpieczny.pl/dokument/klauzula-informacyjna-GTU-z-reprezentantem,

· karta produktu:
https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

 


Poprawiony: wtorek, 13 września 2022 18:51
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.